WL - Klinika Chirurgii Wad Rozwojowych Dzieci i Traumatologii
Menu
Kontakt

Dane kontaktowe

ul. 3-go Maja 13-15
41-800 Zabrze
Biuro Obsługi Pacjenta
tel.: 32 370-45-31

Email: chirdzza@sum.edu.pl

nowy blok operacyjny

nowy blok