Klinika Chirurgii Wad Rozwojowych Dzieci i Traumatologii
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Kontakt

Dane kontaktowe

ul. 3-go Maja 13-15
41-800 Zabrze
Biuro Obsługi Pacjenta
tel.: 32 370-45-31

Email: chirdzza@sum.edu.pl

Historia Kliniki
Klinika Chirurgii Dziecięcej w Zabrzu ŚAM w
Katowicach powstała w styczniu 1987, jako kolejna z sześciu jednostek zorganizowanych
w wyniku podziału I Katedry Pediatrii ŚAM. Jej organizatorem i kierownikiem był
Prof. dr hab. n. med. Józef Dzielicki. Klinika zajmuje pomieszczenia na szóstym
(blok operacyjny) i piątym (oddział) piętrze Budynku Pediatrii Samodzielnego
Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. Stanisława Szyszko w Zabrzu. W
działalności diagnostyczno-terapeutycznej wykorzystuje sprzęt i aparaturę SK-1.
Dysponuje 24 łóżkami dla chorych. Przy klinice działa Poradnia Chirurgii
Dziecięcej. Klinika Chirurgii Dziecięcej, jak każda jednostka akademicka,
realizuje trzy podstawowe zadania: dydaktyczno-wychowawcze (kształci studentów
IV i V r. Wydz. Lekarskiego w Zabrzu z zakresu chirurgii dziecięcej), lecznicze
(prowadzi wielospecjalistyczne leczenie chirurgiczne dzieci) i
naukowo-badawcze.Aktualnie w klinice pracuje trzech pracowników
na etatach akademickich i pięciu na etatach szpitalnych. Czterech lekarzy
posiada specjalizacje z zakresu chirurgii dziecięcej czterech jest w trakcie
szkolenia specjalizacyjnego. Specjaliści stanowią wysoko wykształcona kadrę
medyczną, a swoją wiedze poszerzali na licznych stażach i kursach zagranicznych
(USA, Francja, Holandia, Niemcy). Klinika posiada akredytacje do pełnego
szkolenia rezydentów w zakresie chirurgii dziecięcej oraz do prowadzenia staży
kierunkowych dla innych specjalizacji.Na dorobek naukowy kliniki składa się 150
publikacji klinicznych z zakresu chirurgii dziecięcej opublikowanych w
recenzowanych czasopismach polskich i zagranicznych oraz 250 doniesień
zjazdowych w tym 45 zagranicznych. Główne kierunki zainteresowań naukowych
kliniki to chirurgia małoinwazyjna w szerokim pojęciu, torakochirurgia
dziecięca, chirurgia noworodka z szczególnym uwzględnieniem chirurgii wad
wrodzonych oraz traumatologia dziecięca.Przy klinice od 1996r. działa koło STN, którego
opiekunem jest obecnie dr n. med. Andrzej Grabowski. Studenci działający w kole
naukowym corocznie przedstawiają prace na Konferencjach STN zdobywając
niejednokrotnie nagrody i wyróżnienia.Klinika pełni codzienne ostre dyżury w dla regionu
miasta Zabrza i Rudy Śląskiej oraz dyżury wynikające z nadzoru specjalistycznego.
We współpracy z klinikami pediatrycznymi zapewnia wysokospecjalistyczną i
wielokierunkową opiekę nad najmłodszymi pacjentami.Klinika prowadzi stałą działalność chirurgiczną w zakresie:

  • chirurgii noworodka
  • ogólnej chirurgii dziecięcej
  • urologii dziecięcej
  • chirurgii urazowej dziecięcej
  • torakochirurgii dziecięcej
  • operacji wideochirurgicznych w obrębie klatki piersiowej i jamy brzusznej
  • zabiegów endoskopowych
  • leczenia oparzeń.

W klinice od chwili rozpoczęcia działalności usługowej duża część zabiegów operacyjnych wykonywana jest w warunkach ambulatoryjnych - tzw. ,,chirurgia jednego dnia". Klinika była pierwszym ośrodkiem na
Śląsku, który wprowadził tego typu leczenie dzieci. W zakresie małoinwazyjnych technik wideochirurgicznych Klinika jest wiodącym ośrodkiem w kraju. W ośrodku wykonano wiele pionierskich operacji laparoskopowych i torakoskopowych.