WL - Klinika Chirurgii Wad Rozwojowych Dzieci i Traumatologii
Kontakt

Dane kontaktowe

ul. 3-go Maja 13-15
41-800 Zabrze
Biuro Obsługi Pacjenta
tel.: 32 370-45-31

Email: chirdzza@sum.edu.pl

Kadra


 

Pracownicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i SP SK Nr 1 w Zabrzu

 • Dr hab. n. med. Wojciech Korlacki – Kierownik Kliniki, Ordynator Oddziału, specjalista chirurgii dziecięcej,
 • Dr n. med. Andrzej Grabowski – starszy asystent, specjalista chirurgii dziecięcej, specjalista urologii dziecięcej
 • Dr n. med. Michał Pasierbek – starszy asystent, specjalista chirurgii dziecięcej

 

Pracownicy SP SK Nr 1 w Zabrzu

 • Dr n. med. Wojciech Skrzypiec – z-ca Ordynatora Oddziału, specjalista chirurgii dziecięcej, chirurg ogólny
 • Dr n. med. Józef Gregor – starszy asystent, specjalista chirurgii dziecięcej
 • Lek. med. Filip Achtelik – starszy asystent, specjalista chirurgii dziecięcej
 • Lek. med. Ilewicz Maciej - starszy asystent, specjalista chirurgii dziecięcej
 • Lek. med. Roksana Pułtorak – mł. asystent
 • Lek. med. Anna Modrzyk - mł. asystent
 • Lek. med. Kamila Chrobak - mł. asystent

 

 

 

 

 

 

Ponadto w naszej Klinice operują również:

 • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Paradysz –Katedra i Klinika Urologii ŚUM, specjalista urologii
 • Dr n. med. Marcin Życzkowski –  Katedra i Klinika Urologii ŚUM, specjalista urologii i urologii dziecięcej