Klinika Chirurgii Wad Rozwojowych Dzieci i Traumatologii
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Kontakt

Dane kontaktowe

ul. 3-go Maja 13-15
41-800 Zabrze
Biuro Obsługi Pacjenta
tel.: 32 370-45-31

Email: chirdzza@sum.edu.pl

Struktura Kliniki


 

 

Katedra i Klinika Chirurgii Wad Rozwojowych Dzieci i Traumatologii zajmuje V i VI piętro Śląskiego Centrum Pediatrii w Zabrzu. Na V piętrze mieści się 34-łóżkowy Oddział Chirurgii Dziecięcej oraz 6-łóżkowy Pododdział Intensywnego Nadzoru Medycznego wyposażony w specjalistyczną aparaturę reanimacyjną.

VI piętro zajmuje blok operacyjny składający się z 2 sal operacyjnych, sali przed- i pooperacyjnej, pomieszczeń socjalnych, przygotowawczych i sterylizacji. Blok operacyjny jest wyposażony w klimatyzację z przepływem laminarnym, aby zapewnić wszelkie warunki aseptyki.

W skład Kliniki Chirurgii Dziecięcej wchodzi także znajdująca się na parterze Przykliniczna Poradnia Chirurgii Dzieci, w której odbywa się kwalifikacja pacjentów do zabiegów operacyjnych oraz kontrole pooperacyjne.

Nasi lekarze pełnią również dyżury w ramach Izby Przyjęć dla Dzieci gdzie przyjmowani są pacjenci planowi oraz udzielana jest doraźna pomoc chirurgiczna w systemie ciągłym ostro-dyżurowym przez całą dobę.